Midweek slottoernooi – safe the date?

De Midweeektoernooien van het winterseizoen 2020-2021 vinden geen doorgang vanwege de corona-pandemi. Optimistisch als we zijn heeft JBC Maasstad als alternatief een Midweektoernooi toernooi aangevraagd voor het zomerseizoen 2021. Dit is een buitentoernooi waarvoor maximaal 48 paren kunnen inschrijven. Het toernooi staat gepland voor woensdag 7 april 2021. Wanneer de omstandigheden het toelaten wordt de inschrijving via OnTip opengesteld.

Midweektoernooien winterseizoen 2020-2021

Het bestuur en de wedstrijdcommissie hebben besloten ook de resterende Midweektoernooien van het winterseizoen 2020-2021 te annuleren. Wij achten, het gegeven de nog niet onder controle zijnde verspreiding van COVID-19, niet verantwoord deze toernooien te laten doorgaan; ook al zou dat onder strikte voorwaarden mogen. Onze locatie is te klein om aan de regels met betrekking tot het afstand houden na het spelen van een wedstrijd te voldoen.