We waren weer op de baan!

Woensdagavond 13 mei hebben 12 leden de lage temperaturen en de koude wind getrotseerd om na lange tijd de eerste partijen weer te kunnen spelen. Het was fijn elkaar weer te zien na zoveel weken in isolatie te hebben doorgebracht.
Alle aanwezigen hebben de regels waaronder gespeeld mocht worden goed nageleefd. Gelukkig hielden we elkaar in de gaten en dat was soms nodig als er bepaald moest worden wie er nu echt op punt lag. Dan zag je de oude gewoonte om gebukt en met de hoofden omlaag dat te beoordelen terugkomen. Op zo’n moment is het goed dat er een “Corona verantwoordelijke” is die de naleving van de regels in de gaten houdt.

Vanaf 13 mei beperkte openstelling

Vanaf woensdag 13 mei is het voor leden van JBC Maasstad voorlopig – onder strikte voorwaarden – mogelijk 2 maal per week te spelen.
– Op woensdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
– Op zondagmiddag van 13:00 tot 14:30 uur

Aanmelden verplicht per telefoon of WhatsApp-bericht bij Adriana Volkers-Bulnes 06 49 71 46 44. Vergeet bij aanmelding via WhatsApp niet de dag en datum door te geven.

Verdere bijzonderheden met betrekking tot COVID-19 zijn te vinden onder het menukopje “COVID-19”.

JBC Maasstad voorlopig gesloten !!!

In verband met de verspreiding en beheersing van het Corona virus heeft het bestuur van JBC Maasstad besloten, in navolging van de regeringsmaatregelen, alle clubactiviteiten te staken. Voorlopig, in ieder geval tot en met 6 juni 2020, zal er dus niet op de club gepeeld kunnen worden. Ook andere activiteiten zullen niet doorgaan.

Een vervelende beslissing, maar de gezondheid van onze leden, waarvan het meerendeel tot de risico-categorie behoord, staat centraal.

Leden worden via ’t Tussen-Tussendoortje nader geïnformeerd.