Belangrijke informatie met betrekking tot de maatregelen en richtlijnen om de verspreiding van het corona-virus te beperken zullen we proberen op deze plek te bundelen.
De bron voor de regelgeving en richtlijnen met betrekking tot het corona-virus is te vinden op de website van het RIVM
Specifieke informatie voor sporters en sportverenigingen is te vinden op de site van het NOC-NSF.
De NJBB heeft het protocol van het NOC-NSF voorzien van 2 extra bladzijden welke specifiek zijn voor petanque. Deze uitgebreide versie is te downloaden door op onderstaande knop te klikken

Voor de meest actuele informatie kan de site van de NJBB worden geraadpleegd.

Protocol-sporten-NJBBDownload

Voorlopig kan er alleen onder strikte voorwaarden worden gespeeld en is het gebruik van kantine, terras en boulodroom strikt verboden.

Het is belangrijk dat wij ons allen aan de vastgestelde regels houden, niet alleen omdat de meeste van onze leden tot de risicogroep behoren maar vooral omdat een ieder niet alleen voor zijn eigen gezondheid zorg draagt, maar ook verantwoordelijk is voor de gezondheid van anderen.  

Neem voor je eigen gezondheid en die van anderen zorgvuldig kennis van beide protocollen. Strikte naleving van de richtlijnen om is absoluut noodzakelijk onze sport te weer te kunnen oppakken. 

Voor onze vereniging geldt vanaf 13 mei 2020 het volgende:

 1. Wij spelen spelen vooralsnog alleen op woensdagavond vanaf 19.30  tot 20.00 uur en zondagmiddag vanaf 13.00 tot 14.30 uur. Dus voor de duur van anderhalf uur (met een maximum van drie kwartier per partij). Op andere dagen is er géén Corona Coördinator aanwezig en blijft het complex gesloten. Het is dan alleen toegankelijk voor onderhoud. Ieder lid is verantwoordelijk voor de naleving van de regels.
  Wanneer overtreding een boete voor de vereniging tot gevolg heeft zal deze boete aan de overtreder(s) worden doorbelast. De hoogte van zo’n boete ligt tussen de €4.000 en €10.000.
 2. Degenen die willen te komen spelen melden zich daarvoor aan bij Adriana Volkers. De aanmelding moet liefst eerder maar uiterslijk op de speeldag tot 3,5 uur voor aanvang. Dus op de woensdag vóór 16 uur, op de zondag vóór 9.30 uur. 
  Aanmelden kan via telefoon of WhatsApp bij Adriana Volkers-Bulnes, 06 49 71 46 44. Als men zich niet van te voren aanmeldt, hoeft men niet te komen.
  Het maximum aantal deelnemers per dag is 36. 
 3. De spelers komen maximaal 10 minuten vóór de begintijd bijeen bij de ingang van het terrein en, indien nodig, de eerste speelbak; met inachtneming van 1.5 meter afstand tot elkaar.
  Fietsen en scooters blijven buiten de poort.
  Wij mogen géén gebruik maken van het overdekt terras. Het is niet de bedoeling dat wij gaan zitten: het terras meubilair is weggezet.
 4. Er wordt uitsluitend buiten gespeeld. De Boulodrome blijft dicht – ook bij regen. Zorg voor gepaste kleding.
 5. De kantine is gesloten. Wil je tijdens het spelen iets kunnen drinken dan moet dat in een bidon van huis meegenomen worden.
 6. Iedereen heeft zijn eigen boules, butje, meetlint en andere benodigdheden bij zich. 
  Het is de bedoeling dat een ieder zijn eigen boules mee naar huis neemt, zodat er geen drukte ontstaat bij het ophalen van de boules in de kast bij de garderobe.
 7. De Corona Coördinator wijst bij de aanvang de teams aan en op welke baan de partijen worden gespeeld; geef elkaar der ruimte en voorkom onnodig geloop!
 8. Er wordt op tijd gespeeld; twee partijen van maximaal drie kwartier per partij. Als teams hun eerste partij hebben gespeeld, kunnen ze direct aan hun tweede partij beginnen. Daarbij mogen ze zelf kiezen of ze in dezelfde  samenstelling verdergaan of de teams anders indelen. 
 9. Als ook de tweede partij gespeeld is, maar de speeltijd van 1.5 uur nog niet is verstreken, mogen ze verder vrij spelen op de hen toegewezen baan. Indien ze het terrein willen verlaten, moeten ze wel zorgen dat ze de afstand van 1,5 meter bewaren bij het naar buiten lopen. Men mag geen gebruik maken van het terras, dus gaat men gelijk van het terrein af!  
 10. Voor het verloop van het spel verwijzen we naar het protocol van de NJBB.
 11. Voor het schoonmaken van de score-knijpertjes en de werpcirkel (die volgens de voorschriften van de NJBB slechts door één persoon aangeraakt mogen worden), zullen er hygiënische schoonmaakdoekjes aanwezig zijn.
 12. Men gaat naar het toilet vóórdat men van huis gaat. Er zal slechts één toilet beschikbaar zijn voor noodgevallen. Mannen, ga a.u.b. zitten en netjes naar binnen plassen, houd rekening met een ander! 
  Bij het naar binnen gaan opletten: als het toilet bezet is, wacht men buiten op zijn beurt. Geef elkaar de ruimte! 
 13. Handen wassen kan men buiten aan de wastafel. Er zal zeep en papier aanwezig zijn. Er zullen geen katoenen handdoeken aanwezig zijn i.v.m. de hygiëne. Volgens virologen is het gebruik van water en zeep zelfs beter dan de handgel, alhoewel daar zullen we ook voor zorgen voor degenen die dat op prijs stellen.

We zijn enorm blij dat we weer van start mogen gaan: de buiten banen liggen er fantastisch bij door de inzet van Ben van Britsem, Nico, Hein en Tjeerd. Indien er mensen zijn die ze daarbij willen helpen zullen ze erg blij zijn: onkruid blijft groeien ondanks de besognes van deze tijd….

De strijd tegen Corona voeren we met z’n allen. Ons aan de regels houden is belangrijk om te zorgen dat er geen tweede golf van besmettingen komt en de regels weer aangescherpt moeten worden.

Samenvatting van de richtlijnen voor sporters:

 • Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan; 
 • Schud geen handen voor en na de activiteit; 
 • Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van  4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of doublette wordt gespeeld; 
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren; 
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand; 
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen; 
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand; 
 • Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel; 
 • Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden; 
 • Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke van de vereniging dit heeft aangegeven). Kom 10 minuten voor aanvang op de vereniging en verlaat de accommodatie direct na het spelen.