Nieuw bestuur

Op 22 November 2022 is er een nieuw bestuur aangetreden.
Na een woelig periode waarin het voortbestaan van de vereniging op het spel stond is er een mooie oplossing gevonden. Het oude bestuur heeft onnoemelijk veel werk verzet om de continuïteit te verzekeren.