We waren weer op de baan!

Woensdagavond 13 mei hebben 12 leden de lage temperaturen en de koude wind getrotseerd om na lange tijd de eerste partijen weer te kunnen spelen. Het was fijn elkaar weer te zien na zoveel weken in isolatie te hebben doorgebracht.
Alle aanwezigen hebben de regels waaronder gespeeld mocht worden goed nageleefd. Gelukkig hielden we elkaar in de gaten en dat was soms nodig als er bepaald moest worden wie er nu echt op punt lag. Dan zag je de oude gewoonte om gebukt en met de hoofden omlaag dat te beoordelen terugkomen. Op zo’n moment is het goed dat er een “Corona verantwoordelijke” is die de naleving van de regels in de gaten houdt.